woensdag 25 maart 2020

BERICHT VOOR IEDEREEN!

Lieve buren,

Vanwege het coronavirus vinden er, tot nader bericht, geen activiteiten plaats in de Hoeksteen. Het is ontzettend jammer dat we elkaar hierdoor niet kunnen ontmoeten. Maar dit besluit is genomen uit zorg voor en bescherming van ons allemaal.

Daarnaast leven we mee in deze voor ons allemaal moeilijke omstandigheden. We denken hierbij aan de mensen die getroffen zijn door het virus en thuis of in het ziekenhuis verblijven. We denken aan alle dokters en verplegend personeel die zich (extra) inzetten in deze tijd! Ook gaan onze gedachten uit naar ouderen en kwetsbaren, waarbij we de eenzamen ook niet vergeten.

En ook op ouders komt in deze tijd veel af, thuis onderwijs geven vraagt extra inspanning en wijsheid. Alsook voor het onderwijspersoneel dat nu op afstand zorg moeten dragen voor een goede voortgang van de lessen.

Dit meeleven doen we vanuit de Hoeksteen vooral door te bidden tot onze God. Daarnaast willen we er, voor zover mogelijk, zijn voor hen die hulp/zorg nodig hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

We wensen iedereen in deze omstandigheden wijsheid, kracht en sterkte toe. Onze hoop is in Christus! Niets kan ons scheiden van Zijn liefde. Daarbij is ook in deze tijd onze hulp en verwachting van de Heere, zoals verwoord in de Bijbel, psalm 121:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder Israƫls zal niet sluimeren, noch slapen.

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken, nog de maan in de nacht.

De HEERE zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Hartelijke groet, namens het team van de Hoeksteen,

Jos Kardol