Samenkomsten

In de jaren dat er in De Hoeksteen activiteiten worden georganiseerd, is er behoefte ontstaan om samenkomsten te houden rondom de Bijbel.

Bezoekers die naar onze huiskamer komen, cursisten en anderen vinden het fijn om een plek te hebben in Leidsche Rijn waar men bij elkaar kan komen om te bidden, te zingen en te luisteren naar wat de boodschap van de Bijbel voor ons leven voor betekenis heeft. Iedereen is van harte welkom.

Alle data worden op de website en via folders bekend gemaakt. 

 

Bijbeluurtje met aansluitend lunch - van 10:30 uur - 12:00 uur
Een samenzijn van een uur waarin de Bijbel open zal gaan. Actuele thema's voor jong en oud
 

Thema-bijeenkomst - van 19:15 - 20:30 uur
Een samenzijn waarin een actueel thema uit het dagelijks leven interactief besproken zal worden.

 

 

  • Voor wie:
    Iedereen is op deze activiteit van harte welkom!
  • Wanneer:
    - Bijbeluurtje met aansluitend lunch: De eerste zondag van de maand 
    - Thema-bijeenkomst: Eens in de twee maanden op zaterdagavond